قبله از اين طرف است

مذاکره با آمريکا اگر...

عشق زير صفر درجه

عارفي که نفاق، وزن اجتماعي‌اش را برنتافت

براي اين‌که تو، تو باشي

کوچه‌ي خميني

قرباني حج، در کوه دوپازا

غرب و پيام قطعنامه

سفر به بهار با عطر بهار نارنج

شب قدر کاک ابراهيم

كمك‌هاي مردمي

آقايان مسئول! التماس دعا

www.emtedadmags.com
ماهنامه فرهنگ و ادبيات مقاومت

سنگر انفرادي

نرمش قهرمانانه و شکست قهرمانانه

پژوهستاني به نام بناهاي آرامگاهي و مزارهاي شهدا

هنوز کربلا مي‌رويم تا کربلايي بمانيم

شدم خارجي! راهم ندادند

با سوره‌ي توحيد بازجوي آمريکايي را به هم ريختيم

ناشدني‌ها، شدند!

کعبه‌ي من اين‌جاست

عطر اخلاص

بازيگران تئاتر بودند و شهيد شدند

ثروت واقعي، محبت علي(ع) است

بي‌سيمچي

بازگشت به سايت امتداد